Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2012

uciekinier
9398 411a 390
uciekinier
1143 5fcc 390
Reposted fromvenusinfurs venusinfurs viaonomatopeja onomatopeja
uciekinier
3948 120f 390
9245 35ad 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaskrzacik skrzacik
uciekinier
5737 5213 390
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaskrzacik skrzacik
uciekinier
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
uciekinier
8605 34a8 390
Reposted fromeredvareth eredvareth viagooddaytodie gooddaytodie
uciekinier
1742 2aa2 390
uciekinier

nie mam kurwa papierosów.

ironia losu.
     

— x
uciekinier

Ludzie stanowczo za mało patrzą sobie w oczy.

Reposted fromdiammond diammond viawarehouse warehouse
uciekinier
7174 905d 390
Reposted fromnoicoztego noicoztego viainsanedreamer insanedreamer
4579 941e 390
Reposted fromorendasophie orendasophie viakamiikatze kamiikatze
uciekinier
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś, co czujesz? Kiedy gubiłeś się w własnych myślach? Gdy kogoś ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
Reposted frommefir mefir viawarehouse warehouse
uciekinier
7083 e2cf 390
uciekinier
uciekinier

Zawsze znajdzie się odpowiednia filozofia do braku odwagi.
— Albert Camus
Reposted frompuszka puszka viapouler pouler
uciekinier
Pisanie o niczym tak bardzo podszyte wszystkim.
Reposted frommalinowowa malinowowa viaonomatopeja onomatopeja
uciekinier
uciekinier
uciekinier
naprawdę, kurwa? naprawdę?
— ręce opadają, włosy same wylatują z głowy patrząc na zachowanie niektórych ludzi.
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl